Cíle spoření vs. umění možného

Pro vhodný výběr produktu, který by měl usnadnit start Vašemu dítěti, je vhodné vzít v potaz některé faktory, které mohou zejména dlouhodobé spořící plány (zde až 18 let) negativně ovlivnit. Jedná se zejména o znehodnocení vkladů díky inflaci, která sice v posledních letech výrazně klesá, ale například Česká národní banka má stále za její optimální výši 2%. V dlouhodobém horizontu je samozřejmě důležitá celková flexibilita tj. můžu zvýšit, snížit, přerušit či dokonce vybrat již vložené prostředky? Je to podmíněno pokutou, zdaní se výnosy, či přímo odečtou. Nebo to dokonce vůbec nelze? Na tyto otázky je dobré alespoň rámcově znát odpovědi

V realitě dnešních dní a měnícího se světa je tedy zřejmé že při dlouhodobém horizontu spoření bychom měli dosahovat průměrného zhodnocení alespoň 3% p.a. před zdaněním pokud chceme hovořit alespoň o zachování kupní síly vložených prostředků.

Níže naleznete srovnání 2´produktových variant v případě nezletilých:

Klasické stavební spoření

Těší se oblibě zejména díky příspěvkům od státu. Situace sice už není tak skvělá jako dřív, ale stále se zákazník dočká relativně vysokého úroku, plus samozřejmě příspěvku od státu. Pro Vaši představu vybíráme nejlépe zhodnocující produkt dle www.penize.cz ve variantě měsíčního spoření na minimální 18 let

Název produktu Roční poplatek za vedení účtu Úrok Celkem naspořeno
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. - Stavební spoření Tarif Multi
- Oficiální stránky instituce
- Oficiální stránky produktu
330 Kč 1,30 % 120 882 Kč
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - Stavební spoření Tarif Optimal
- Oficiální stránky produktu
300 Kč 1,00 % 120 116 Kč
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. - Standardní
- Oficiální stránky produktu
310 Kč 1,00 % 120 055 Kč
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. - Stavební spoření Tarif spořicí - S 151
- Oficiální stránky produktu
320 Kč 1,00 % 119 994 Kč
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. - ProSpoření
- Oficiální stránky produktu
324 Kč 1,00 % 119 969 Kč
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. - Stavební spoření Tarif Garant
- Oficiální stránky instituce
- Oficiální stránky produktu
330 Kč 1,00 % 119 932 Kč
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. - Stavební spoření Tarif úvěrový - U 152
- Oficiální stránky produktu
320 Kč 0,50 % 118 427 Kč
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. - ProÚvěr OY-U
- Oficiální stránky produktu
324 Kč 0,50 % 118 402 Kč
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. - ProÚvěr OZ-U
- Oficiální stránky produktu
324 Kč 0,50 % 118 402 Kč
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. - Stavební spoření Tarif úvěrový - U 153
- Oficiální stránky produktu
320 Kč 0,10 % 117 188 Kč

+ produktu:

 • nízké riziko
 • zhodnocení v prvním cyklu spoření tj. do 6 let
 • možnost následně žádat o úvěr
 • státní příspěvek až 2000 Kč ročně

- produktu:

 • klesající míra zhodnocení v čase
 • dostupnost prostředků v případě založení konta pro nezletilého (až v 18 letech dítěte, případně pouze na základě rozhodnutí soudu)
 • podléhá dani z příjmu fyzických osob

Podílové fondy

Na trhu je již možné využít i alternativu, jedná se výnosnější/rizikovější způsob spoření . Tento produkt je vhodný zejména pro Ty případy, kdy máme investiční horizont nad 10 let pro minimalizaci rizik.

Z velkého množství dostupných společností a fondů jsme vybrali zástupce střešních fondů od společnosti Moventum S.C.A., Základním kritériem pro výběr byl vhodný poměr rizika, výnosů a celkových nákladů investice. Zdroj www.cz-in.cz

tabulka

+ produktu

 • výnos,
 • dostupnost prostředků do 7 dnů
 • flexibilita
 • nízké náklady, vedení účtu zdarma
 • nepodléhá dani z příjmu po 3 letech

- produktu

 • kolísaní aktuální hodnoty podílových listů či měny
 • bez státního příspěvku

Díky možnosti výběru jednotlivých fondů můžete sáhnout po riziku a očekávaném výnosu dle vašich představ, hlavně však mají tyto investice šanci zvyšovat hodnotu rychleji než inflace. Navíc díky likviditě může investor své peníze buď částečně, případně celkově z fondu vybrat do několika pracovních dnů. Na druhou stranu však logicky nesou i možnost ztráty, kterým v některých případech nezabrání ani nejlepší profesionálové z oboru.